Yeni ROHS Direktifinin diğer adıyla RoHS 2 Direktifinin arkasındaki dayanak nedir?

Yeni ROHS Direktifinin diğer adıyla RoHS 2 Direktifinin arkasındaki dayanak nedir? 

 RoHS 2 Direktifinin temel amacı:
 Daha iyi düzenleme koşullarının geliştirilmesi. Basit, etkili ve yürütülebilir direktif.
 Uyarlanmış düzenlemeden faydalanım için yasal açıklamaların ve kesinlik seviyesinin artırılması.
 EEE’lerdeki özellikle tıbbi cihazlarda ve izlemekontrol cihazlarındaki tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin Direktifin teknik ve bilimsel ilerleme için uyarlanması
RoHS’un, ürünler paketinin pazara sunulması Yeni Mevzuat Çatısı, REACH Tüzüğü , ErP Direktifi ve EEE’lerden elde edilen atıkların yönetimi gibi ilgili mevzuatlar gibi ilgili diğer AB mevzuatlarıyla uyumu ve uyumlaştırılması
 Farklı Üye Ülkelerdeki uygulamaların uyumlaştırılması ve
 Elektronik atıkların yönetiminin dahil edilerek özellikle işçilere odaklı insan ve çevre risklerinin önlenmesi

Advertisements

About TurkExim Importers Search Engine

TurkExim is a importers search engine.Find importers all over the world.
This entry was posted in rohs testi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s