REACH ve RoHS 2 arasında nasıl bir bağlantı var?

REACH ve RoHS 2 arasında nasıl bir bağlantı var?

RoHS ve REACH farklı kapsam ve hedefle iki farklı hizmeti yerine getirir. REACH, kimyasalların kaydını, değerlendirmesini, iznini ve kısıtlanmasına ilişkin genel kuralları ortaya koyarken RoHS 2, EEE’lerdeki belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına dair kuralları ortaya koyan spesifik bir sektör düzenlemesidir.
RoHS 2, EEE’lerdeki tehlikeli madde kısıtlamaları vb. açısından REACH’in uygulanmasını etkilememektedir. Örtüşmeme durumunda, en güçlü ksııtlama (örneğin en düşük maksimum konsantrasyon değeri) uygulanmalıdır. Buna ek olarak, REACH kapsamında çevre ve insan sağlığına yönelik korumanın azaltılması ile sonuçlanan, RoHS 2’deki madde kısıtlamalarına muafiyet garantisi verilemez. RoHS2’nin 28. hükmü, direktifin gözden geçirilmesi kapsamında REACH ile tutarlılık analizinin Komisyon tarafından yürütülmesini gerektirmektedir. RoHS2 ve REACH arasındaki tutarlığın sağlanması için:
Muafiyetleri garanti eden madde kısıtlamaları ve ve kriterleri REACH ile uyumlu olmalı,
REACH prosedürlerine göre mevcut bilgiler, RoHS değişiklikleri ile ilgili sonraki maddeler için kullanılacaktır.
RoHS 2, Temmuz 2014’e kadar gözden geçirilecek ve ayrıca kısıtlanmış listesinde sonraki dönemde yapılacak değişikliklere metodolojisindeki gelişmelere atıf yapacak.

Advertisements

About TurkExim Importers Search Engine

TurkExim is a importers search engine.Find importers all over the world.
This entry was posted in rohs testi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s